Test-Banner

Udviklingsforløb:

Et forløb i Dialogbaseret Teamudvikling starter med en teoretisk gennemgang af hvad teamudvikling er, hvad der påvirker den, samt en generel forståelse for team-tanken. Dialogbaseret Teamudvikling består af elementerne fra 6R modellen. Der kan lægges større eller mindre vægt på de enkelte emner, alt efter hvilket fokus der ønskes i teamudviklingen, det konkrete forløb aftales altid individuelt så det passer til de deltagende mennesker og organisation.

 

Et forløb i Dialogbaseret Teamudvikling kan eksempelvis forløbe således.

 

1. samling (1 dag) 
 • Introduktion til forløbet
 • Grundlæggende
  • Organisationers opbygning
  • Indlæringscyklus
  • Gruppetyper
  • Gruppers udvikling
  • Faldgrupper i teamudvikling
  • Styrken i forskellighed
  • Beslutningsproces
  • Hvordan tager vi beslutninger
 
2. samling (1/2 dag)
 • Relationer
  • Konfliktforebyggelse
  • Feedback kontra tilbagemelding
  • Hvordan tager vi fat på svære emner
  • Aktiv lytning

3. samling (1/2 dag)
 • Roller
  • JBTA præferenceroller
  • Teamroller
4. samling (Afholdes af teamets chef/leder) 
 • Virksomhedens rammer
  • Værdisæt
  • Mission
  • Mål

5. samling (1/2 dag)
 • Retning
  • Vision/mål for teamet set i forhold til rammer
  • Handleplan

6. samling (1/2 dag) 
 • Regler
  • Hvordan holder vi møder
  • Grundlæggende værdier
  • Regler kontra ”leveregler”