Test-Banner

 

Dialogbaseret Teamudvikling

 

Grundprincippet bag Dialogbaseret Teamudvikling er, at hvis man ikke kan tale sammen kan man heller ikke arbejde sammen.

Dialogbaseret Teamudvikling sætter fokus på gensidige relationer gennem den værdsættende tankegang.

Dialogbaseret Teamudvikling tager afsæt i relationer mellem mennesker. En forudsætning herfor er, at forstå og acceptere, at vi som mennesker er forskellige og ser denne forskellighed som en ressource. Det gør os i stand til at udvikle og samarbejde med respekt og tillid til hinanden. De fleste konflikter er opstået på grund af mistillid der udspringer af en misforståelse. Derfor er de mellemmenneskelige relationer så vigtige.

Dialogbaseret Teamudviklingen gør det muligt, at håndtere udvikling af de bløde værdier.

Dialogbaseret Teamudvikling bygger på 6R modellen Relationer, Roller, Rammer, Retning, Regler og Redskaber.Hvad er vi? Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad må vi? Hvordan gør vi? Disse spørgsmål kan man sætte som beskrivelse af hvilke svar de enkelte faser i 6R modellen giver. Læs mere om 6R modellen her.