Test-Banner

 

Hvordan er JBTA® konstrueret?

Ved at anvende et tvangs-valg-princip eller metode – populært kaldet for pest eller kolera valg, tvinges analysetageren til at prioritere to ligeværdige udsagn. Denne metode har en fordel, når man arbejder med bipolære skalaer. JBTA® analysen hviler i første omgang på ca. 200 svarresultater, hvor respondenter fra mange brancher, aldersklasser og af begge køn har besvaret 92 udsagn, fordelt på de 4 ovennævnte dimensioner. Efter en statistisk bearbejdning blev de svageste udsagn fjernet, ca. 30 %, og 60 udsagn blev bibeholdt. Det betyder, at hver af de 4 dimensioner i dag består af 15 udsagn. En dimension kan derfor ikke ende i et resultat med lige mange point fordelt på de 2 præferencer på dimensionen. Al statistisk bearbejdning er foretaget af cand.scient. Bo Sommerlund, lektor og statistiker gennem 40 år på Psykologisk Institut ved Århus Universitet. Bo Sommerlund har i forhold til JBTA® analysen foretaget:

  • Faktoranalyse
  • Korrelationsstudier
  • Reliabilitetsanalyse
  • Itemanalyse

Reliabilitetsanalysen er en indre konsistens analyse baseret på Cronbachs Alfa metoden, og den viste følgende koefficienter: E-I 0.90; S-N 0.88; T-F 0.88; J-P 0.91, hvilket indikerer en meget høj grad af indre konsistens mellem de anvendte udsagn på de respektive 4 dimensioner.