Test-Banner

 

Hvad viser JBTA®?

 

Typeanalysen bygger på 4 grundlæggende dimensioner:

  • Energidimensionen
  • Opfattedimensionen
  • Vurderedimensionen
  • Livsstilsdimensionen

 
Hver dimension har 2 poler, som kaldes præferencer. Det betyder, at der i alt findes 8 præferencer:

Energidimensionen:

Ekstroversion (E)

-

Introversion (I)

Opfattedimensionen:

Sansning (S)

-

Intuituin (N)

Vurderedimensionen:

Tænkning (T)

-

Følen (F)

Livsdimensionen:

Vurderende (J)

-

Opfattende (P)

Ved besvarelse af analysen kombineres en præference fra hver af 4 dimensioner og danner således 1 ud af i alt 16 kombinationsmuligheder eller 16 typer.

JBTA® analysen giver en indikation af hvilken kombination, der falder den enkelte mest naturlig. Der er ingen af de 16 typer, der er bedre end andre – hver især har de styrker og svagheder. JBTA® målingen peger som nævnt på, hvilken type du foretrækker, men siger ikke noget om, i hvilken grad du er sådan, eller hvordan du forvalter dine præferencer.

Hvordan vises et JBTA® resultat?

JBTA® resultatet vises som en graf, der indikerer hvilken af de 2 poler på en dimension, der er valgt som den mest foretrukne.

http://www.kronstroem.dk/images/billeder/jbtaresultat.jpg

Tilhørende materiale

Som obligatorisk feedbackmateriale til JBTA® analysen hører hæftet ”Hvilken type er du?” (72 sider) af Lene Bohnsen og Bent Brøgger. Hæftet fører læseren sikkert igennem typologiens grundelementer samt typedynamikkens mere komplekse dele. Endelig beskrives de 16 forskellige typer udførligt hver for sig.

 

http://www.kronstroem.dk/images/billeder/hvilkentypeerdu.jpg