Test-Banner

Forskellen mellem JBTA® og MBTI

Forskellen på MBTI og JBTA® ligger i selve værktøjet. Begge værktøjer bygger på C. G. Jung's teorier, og begge værktøjer har fine tal i forhold til validitet og reliabilitet. De videnskabelige metoder der bruges til at kvalitetssikre analyseskemaer.

MBTI er udviklet i 1950’ernes USA. Spørgsmålene der bruges i MBTI analyseskemaet har sin baggrund i den kultur, mentalitet og holdninger der var fremherskende da spørgeskemaet blev udviklet. Ved oversættelsen af spørgsmålene fra amerikansk til dansk, har man været meget tro over for den oprindelige formulering og struktur.

Det har gennem tiden vist sig, at den amerikanske mentalitet der ligger til grund for MBTI analyseskemaet, har givet anledning til nogle forståelses forskelle. Denne forståelsesforskel har bl.a. resulteret i, at når en person med dansk/skandinavisk forståelses- og begrebsverden har haft en tendens til at relatere sig mod en Tænketype.

JBTA® er dansk udviklet i 2009 og analyseskemaet er opbygget efter nutidig dansk/skandinavisk kultur og mentalitet, dermed bliver analyseresultatet mere retvisende i forhold til dansk/skandinaviske forhold.

JBTA®  har et autoriseret personligt feedback materiale (det grønne hæfte), det giver fokuspersonerne mulighed for at sætte sig dybere ind i de teorier der ligger til grund for både MBTI og JBTA®, samt ud fra typebeskrivelserne, at arbejde videre selv.

Den helt store forskel ligger i, at JBTA® er dansk udviklet  og analyseskemaet er opbygget efter nutidig dansk/skandinavisk kultur og mentalitet, samt at der er et autoriseret feedback materiale.