Test-Banner

JBTA:

Jung Baseret Type Analyse (JBTA) er et ikke evaluerende psykologisk testværktøj, dvs. at det siger noget om, hvordan mennesker kan være forskellige, uden at dette indebærer en sortering i "god" eller "mindre god" / "rigtigt" eller "forkert".

JBTA er baseret på den schweiziske psykiater C. G. Jungs lære om psykologiske typer, udviklet af de to danskere Lene Bohnsen og Bent Brøgger. Udviklingen af JBTA tog sin start i 1998 og er siden 2008 blevet afprøvet og tilpasset i Danmark. JBTA bygger på over 50 års forskning og udvikling og er tilgængeligt på dansk, engelsk, tysk og spansk. JBTA anvendes årligt af over 3,5 mio. mennesker - sammen med MBTI® - i personlig udvikling.

JBTA er enkel at bruge og let at forstå. Den gør det muligt at sige noget om, hvad der er typisk for en person, dvs. hvad der falder naturligt for personen at gøre (personens præferencer) i en given situation, uden at personen nødvendigvis opfører sig sådan hele tiden.


JBTA skaber værdi i mange sammenhænge. Den kan hjælpe til at forstå:
 • hvorfor man handler på den ene eller anden måde i en given situation.
 • ligheder og forskelligheder hos og mellem andre.
 • forskelle mellem os selv og andre mennesker.
 • hvorfor vi foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsområder frem for andre.
 • hvorfor vi hurtigt er på bølgelængde med nogle mennesker, mens vi kan opleve andre som vanskeligere at kommunikere med.

 

JBTA anvendelses områder
 • Karriereudvikling og karriererådgivning
 • Teamudvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Ledelsesudvikling
 • Coaching værktøj
 • Konflikthåndtering
 • Kompetenceudvikling/personlig udvikling
 • Karrierevalg