Du er her

12.jpg

Main Menu

 

Hvad er Coaching ?

 

At støtte en person med at ændre sig på den måde og i den retning, som vedkommende ønsker og støtte vedkommende heri, for derved at få nyt udbytte. Coaching støtter en person på alle stadier i livet til at blive den, vedkommende ønsker at blive og ændre det, vedkommende ønsker at ændre og derved optimere hans eller hendes færdigheder.

 • Coachen skaber opmærksomhed.
 • Understøtter valg og leder hen mod forandring.
 • Coaching er nøglen, der åbner op for personens potentiale med henblik på at maksimere vedkommendes resultater.
 • Coaching er mere en lære- og udviklingsproces end en undervisningsproces.

Coaching er traditionelt  set associeret med sport. Enhver top atlet har en coach. Igennem de sidste 10 år er coaching blevet en del af erhvervslivet og anvendes i alle aspekter af livet, inklusive sport. Nu er det efterhånden normalt for mange at opsøge en coach, til at støtte dem i at opnå deres mål i livet og i karrieren.

Den bredere accept af coaching føres tilbage til den indflydelsesrige bog af Timothy Gallwey, The Inner Game Of Tennis udgivet i midten af 70erne. Selv om Gallwey var beskæftiget som tennis coach, overførte han ideer fra sport til coaching: På en måde, som ikke dømmende, støtter man vedkommende i at opnå hans eller hendes bedste præstationer. Timothy Gallwey skrev andre bøger om The Inner Game - hvor de rigtige modstandere ikke er dine modstandere, men dine egne begrænsninger og udviklingspunkter. The Inner Game udspilles for at overkomme de mentale vaner, der forhindrer dig i at yde dine bedste præstationer.

 

Coaching er et partnerskab mellem coach og fokusperson

En coach støtter en person med at gøre sit bedste og levere resultater, som de ønsker i deres personlige liv såvel som i deres karriere. Coaching sikrer, at personen yder sit bedste, lærer og udvikler sig på den måde, de ønsker. Coachen behøver ikke være ekspert på personens faglige felt eller arbejdsområde.

 

ICC Coaches: 
 • Deler samme filosofi og termologi med henblik på at udføre og formidle coaching. Dette binder dem sammen på verdensplan. Derved leveres en filosofi, et sprog og et koncept globalt.
 • Støtter individer og organisationer i, at udvikle sig hurtigere og producere tilfredsstillende resultater.
 • Fokuserer og arbejder med de mål fokuspersonen vælger. De skræddersyer deres coaching til individuelle personer og deres behov.
 • Fokuserer på fokuspersonens værdier og støtter din i at leve disse værdier samtidig med. at de opnår deres mål. Dette giver fokuspersonener nye perspektiver.
 • Finder frem til fokuspersonens ressourcer og strategier. Coachen har spørgsmålene fokuspersonen har svarene. Fokuspersonen arbejder med henblik på at opnå sine mål. Coachen er til stede som ressource.
 • Etablerer gensidig tillid og god kommunikation med fokuspersonen.
 • Stiller opgaver, der skal støtte fokuspersonen i at opnå vedkommendes mål, overkomme etablerede begrænsninger, samt teste overbevisninger og opfattelser af verden, andre mennesker og vedkommende selv.

Det er nyttigt at skelne mellem coaching og lignende aktiviteter 

 

Mentoring:

Mentoring er når en senior kollega, der fremstår som mere vidende og erfarende, giver råd og vejledning og fremstår som en rollemodel. Mentoring involverer en bred række af diskussioner, der ikke nødvendigvis kun er begrænset til et arbejdsrelateret indhold. En mentor er en sponsor med stor professionel viden indenfor mentee’s fokusområde.

 

Både mentoring og coaching er primært rettet mod resultater i nuet og i fremtiden. 

 

Rådgivning: 

Rådgivning arbejder med en person, der føler sig usikker eller utilfreds med sit liv. 

Vedkommende søger vejledning og råd. En rådgiver arbejder med at afhjælpe en persons problemer. 

 

Terapi behandling: 

Terapi arbejder med klienter, der søger lindring fra psykologiske eller fysiske symptomer. 

Klienten ønsker emotionel healing og befrielse fra mental smerte. 

Klientens formål med at gå til terapi eller rådgivning er ofte at komme ud af smerten eller ubehaget, snarere end at fokusere på et ønsket mål. Coaching er ikke healing, men en proces hvorigennem der arbejdes hen i mod nye mål og erfaringer. Både terapi og rådgivning vil ofte involvere forståelse af, og arbejde med tidligere erfaringer, også sådanne som ikke er relaterede til coaching. 

 

Uddannelse (træning) 

Uddannelse er en proces, hvorigennem deltageren opnår viden og interpersonelle færdigheder gennemstudier, erfaring, eller undervisning. Træneren/underviseren er per definition eksperten og træningsforløbet vil oftest være rettet mod resultatorienterede, specifikke færdigheder.

Undervisningen vil for det meste være kommunikation fra en til mange, i stedet for een til een. 

 

Konsulentbistand: 

En konsulent leverer ekspertise og løser et virksomhedsproblem, eller udvikler overordnede virksomhedsløsninger. En konsulent arbejder med generelle eller specifikke dele af en virksomhed, ikke med de individuelle personer i den. Konsulenter påvirker kun mennesker indirekte. 

 

Undervisning: 

Undervisning formidler viden fra lærer til studerende. Læreren ved noget, som den studerende ikke ved. Det modsatte er kendt i coaching. Fokuspersonen er ekspert og fokuspersonen har svarene, ikke coachen.