Selvfølgeligt er det bittert, hvis man uddanner og udvikler sine medarbejdere, og de så forsvinder ......

 

...... der er kun en ting der er værre,
nemlig at man ikke gør det, og de bliver!

 

Al udvikling sker i relationer mellem mennesker. Denne filosofi ligger til grund for Kronstrøm Udvikling. Vi arbejder med det hele menneske ud fra den værdsættende tankegang, og inddrager naturligt de simple værktøjer der understøtter den værdsættende tankegang. Dette gør sig gældende i personlig- og teamudvikling, såvel som ved organisationsudvikling.

Dialogbaseret Teamudvikling der er udviklet af Mikael Kronstrøm, bygger på principper om - at kan man ikke tale sammen, kan man heller ikke arbejde sammen. Dialogbaseret Teamudvikling består af 6 enkelt elementer som hver for sig introduceres til teamet, i perioden indtil næste samling arbejder teamet med relaterede opgaver. Hele forløbet gennemføres i tæt samarbejde med organisationens ledere.